โพธินิมิตวิทยาคม
"โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามรอบพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพเนื่องในโอกาสวันสถาปนามห

08/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
“ไมโล ฟุตซอล ๒๐๑๗ Road To Barcelona” รุ่นอายุ ๑๑-๑๒ ปี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ น้องเอิร์ท นครินทร์ โม้แพง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

08/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
สมาคมสโมสรลูกเสือนนทบุรี น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์

วันที่ 2. กันยายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
เข้าร่วมในพิธีน้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์

04/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดก

02/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 กันยายน 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

01/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ อุทยานแห่งการเรียนรู้ ICT โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

31/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
ผู้อำนวยการแน่งน้อย

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามผลกา

24/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรม สุขภาพจิต เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้”

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพจิต เดิน-วิ่

22/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การแข่งขันฟุตซอล “ไมโล ฟุตซอล ๒๐๑๗ Road To Barcelona” รุ่นอายุ ๑๑-๑๒

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เด็กชายกัลป์ตินันท์ แก้วเขียว และเด็กชายนครินทร์ โม้แพง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรง

22/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม