โพธินิมิตวิทยาคม
นิสิตจุฬา - ชนบท รุ่นที่ 4 มอบห้องน้ำ และทางลาดสำหรับคนพิการ

พิธีมอบ ห้องน้ำ และทางลาดสำหรับคนพิการ สนับสนุนโดย นิสิตจุฬา - ชนบท รุ่นที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเ

07/พ.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศ

07/พ.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC.

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมส่งครูลดเวลาเรียนและครูเด็กพิการเรียนรวมเข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรี

20/ต.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสถานศึกษา "มาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมไทยแลนด์ 4.0" และกาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

01/ต.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิ

22/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
"เปิดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน

เปิดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมปเปี้ยนคัพ นอกจากนี้โรงเรียนโพธินิมิ

19/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560

อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 5 คน
และพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำ

09/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
นิทรรศการตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 5-8

กิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย

09/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมการประชุมสัมมนา การนิเทศ

08/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม