โพธินิมิตวิทยาคม
"เปิดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน

เปิดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมปเปี้ยนคัพ นอกจากนี้โรงเรียนโพธินิมิ

19/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560

อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 5 คน
และพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำ

09/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
นิทรรศการตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 5-8

กิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย

09/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมการประชุมสัมมนา การนิเทศ

08/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
"โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามรอบพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพเนื่องในโอกาสวันสถาปนามห

08/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
“ไมโล ฟุตซอล ๒๐๑๗ Road To Barcelona” รุ่นอายุ ๑๑-๑๒ ปี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ น้องเอิร์ท นครินทร์ โม้แพง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

08/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
สมาคมสโมสรลูกเสือนนทบุรี น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์

วันที่ 2. กันยายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
เข้าร่วมในพิธีน้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์

04/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดก

02/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 กันยายน 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

01/ก.ย./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ อุทยานแห่งการเรียนรู้ ICT โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

31/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม