โพธินิมิตวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ อุทยานแห่งการเรียนรู้ ICT โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

31/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
ผู้อำนวยการแน่งน้อย

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามผลกา

24/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรม สุขภาพจิต เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้”

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพจิต เดิน-วิ่

22/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การแข่งขันฟุตซอล “ไมโล ฟุตซอล ๒๐๑๗ Road To Barcelona” รุ่นอายุ ๑๑-๑๒

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เด็กชายกัลป์ตินันท์ แก้วเขียว และเด็กชายนครินทร์ โม้แพง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรง

22/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ "

วันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำ

22/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคล่า ชิงแชมป์ประเทศไทย

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแ

17/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำข้าราชก

17/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักกีฬาฟุต

17/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ บริเวณหน้าเสาธง และกิจกรรม “

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ บริเวณหน้าเส

17/ส.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม