โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่า

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (

วันที่  22-23  มกราคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัด...

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่  28  มกราคม  2561 .เวลา  16.00  น   โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คร

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่ 18  มกราคม 2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3  ให้เป็น

19/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์รว่มแสดงความยินดีในวันครู 16 มกราคม

วันที่  16  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์  คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสุชัญญา  ด

19/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
13 มกราคม 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 13 มกราคม 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโดยมีท่านกว้าง  รอบคอบอดีตอธิบดีการศึกษา ท่านพันตำรว

14/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ 11 มกราคม 2561 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการชูชาติ ชัยบุรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นา

12/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์นำคณะครู

วันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพ

11/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม