โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่  28  มกราคม  2561 .เวลา  16.00  น   โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คร

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่ 18  มกราคม 2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3  ให้เป็น

19/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์รว่มแสดงความยินดีในวันครู 16 มกราคม

วันที่  16  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์  คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสุชัญญา  ด

19/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
13 มกราคม 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 13 มกราคม 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโดยมีท่านกว้าง  รอบคอบอดีตอธิบดีการศึกษา ท่านพันตำรว

14/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ 11 มกราคม 2561 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการชูชาติ ชัยบุรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นา

12/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์นำคณะครู

วันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพ

11/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการแน่งน้อย

วันที่  8  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวธาราดา  ถมเมืองปัก ในโอกาสได้รับการค

09/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
"การแข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าการประกว

09/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
"การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นางแน่งน่อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่ง

09/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม