โพธินิมิตวิทยาคม
รับสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง

วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  รับสมัครและแข่งขันกีฬาเปตอง  1. ประเภทประชาชนทั่วไป  2.

05/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร "

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ นางสา

05/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1-3

เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา  และนางสาวชลนิตา วัฒนากูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่า

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (

วันที่  22-23  มกราคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัด...

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่  28  มกราคม  2561 .เวลา  16.00  น   โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คร

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่ 18  มกราคม 2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3  ให้เป็น

19/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์รว่มแสดงความยินดีในวันครู 16 มกราคม

วันที่  16  มกราคม  2561  ผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์  คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสุชัญญา  ด

19/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
13 มกราคม 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 13 มกราคม 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโดยมีท่านกว้าง  รอบคอบอดีตอธิบดีการศึกษา ท่านพันตำรว

14/ม.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม