โพธินิมิตวิทยาคม
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยแอพลิเคชั่น

วันที่  13  มีนาคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยแอพลิเคชั่น ณ ห

13/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

นายพิพากษา   สุทธินา  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเ

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา และเด็กหญิงชลนิตา  วัฒนากูล ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่อ

17/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ด.ญ.ด

16/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้จัดสนามแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้จัดสนามแข่งขัน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่อ

13/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
นางสาวชนากานต์ กรรฉิม ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนางส

07/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง

วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  รับสมัครและแข่งขันกีฬาเปตอง  1. ประเภทประชาชนทั่วไป  2.

05/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร "

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ นางสา

05/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1-3

เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา  และนางสาวชลนิตา วัฒนากูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม