โพธินิมิตวิทยาคม
รับโล่รางวัลเพชรนครา. อวอร์ด

วันที่. 26. มีนาคม. 2561. นางแน่งน้อย. เพ็งพันธ์. ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และนายปวริศร์.

26/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4

วันที่  25  มีนาคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ระดับ  ม. 1  และ  ม. 4  ณ  ห้องทองดี  

25/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
กีฬาคุรุสัมพันธ์นนทบุรี ครั้งที่ 9

วันที่ 20 มีนาคม 2561  ผู้อำนวยการนางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ และคณะครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันงานกีฬาคุ

20/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยแอพลิเคชั่น

วันที่  13  มีนาคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยแอพลิเคชั่น ณ ห

13/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

นายพิพากษา   สุทธินา  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเ

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา และเด็กหญิงชลนิตา  วัฒนากูล ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่อ

17/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ด.ญ.ด

16/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้จัดสนามแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้จัดสนามแข่งขัน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่อ

13/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
นางสาวชนากานต์ กรรฉิม ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนางส

07/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม