โพธินิมิตวิทยาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจ

08/ส.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
พิธีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิท

08/ส.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา วัดหงษ์ทอง

วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทองสา ทวีโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มการบริหารงานทั่วไป

19/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
อบรมโครงการ "หนึ่งสถานพินิต หกสถานศึกษา"

          วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

19/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับโล่มหกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

19/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
กรอบข้อเสนอในการปรับแก้กฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12

วันที่  9-10  กรกฎาคม  2561  นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องก

10/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนคู่พัฒนา

วันที่  21 พฤษภาคม  2561 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโครงก

23/พ.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขับรถประจำโรงเรียน

วันที่  6 เมษายน  2561  นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและนายมงคล  พันตาเอก พนักงานขับรถ เ

07/เม.ย./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
เจ้าหน้าที่ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพม. 3

วันที่  27  มีนาคม  2561  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด

27/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนระดับ  ม.

27/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม