โพธินิมิตวิทยาคม
อบรมโครงการ "หนึ่งสถานพินิต หกสถานศึกษา"

          วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

19/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับโล่มหกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

19/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
กรอบข้อเสนอในการปรับแก้กฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12

วันที่  9-10  กรกฎาคม  2561  นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องก

10/ก.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนคู่พัฒนา

วันที่  21 พฤษภาคม  2561 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโครงก

23/พ.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขับรถประจำโรงเรียน

วันที่  6 เมษายน  2561  นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและนายมงคล  พันตาเอก พนักงานขับรถ เ

07/เม.ย./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
เจ้าหน้าที่ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพม. 3

วันที่  27  มีนาคม  2561  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด

27/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนระดับ  ม.

27/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับโล่รางวัลเพชรนครา. อวอร์ด

วันที่. 26. มีนาคม. 2561. นางแน่งน้อย. เพ็งพันธ์. ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และนายปวริศร์.

26/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4

วันที่  25  มีนาคม  2561  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ระดับ  ม. 1  และ  ม. 4  ณ  ห้องทองดี  

25/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
กีฬาคุรุสัมพันธ์นนทบุรี ครั้งที่ 9

วันที่ 20 มีนาคม 2561  ผู้อำนวยการนางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ และคณะครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันงานกีฬาคุ

20/มี.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม