โพธินิมิตวิทยาคม
งานวัน Open house (การแนะแนวการศึกษา และโพธินิมิตนิทรรศการ 2559)

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Open Hous

25/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

คณะผู้บริหาร และครู ตลอดจนนักเรียน ขอแสดงความขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2

24/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
คนเก่งของโพธินิมิตวิทยาคม

นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้

11/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
นักเรียน เยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ

นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้

11/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับโพธินิมิตวิทยาคม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับโพธินิมิตวิทยาคม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ  ฟุตบอล...

07/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบชิงชนะเลิศ โพธินิมิตวิทยาคม ชนะ สุรศักดิ์มนตรี  4 ต่อ 2  ได้ครองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คน แชม

05/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม