โพธินิมิตวิทยาคม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประเมิน ได้ดำเนินก

16/มี.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนโพธินิมิ

14/มี.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 8

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน กีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ 10

10/มี.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

09/มี.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
นายเบิ้ม จันทร์ฉาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง

28/ก.พ./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธฺินิมิตวิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อศึกษา

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

11/ก.พ./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

นายศักดิพัฒน์  สุขกลัด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี - อยุธยา)ได้เป็นประธานในการก

03/ก.พ./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
งานวัน Open house (การแนะแนวการศึกษา และโพธินิมิตนิทรรศการ 2559)

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Open Hous

25/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

คณะผู้บริหาร และครู ตลอดจนนักเรียน ขอแสดงความขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2

24/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
คนเก่งของโพธินิมิตวิทยาคม

นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้

11/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม