โพธินิมิตวิทยาคม
โพธินิมิตวิทยาคมนำคณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมวันวชิราวุธ

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยครูเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป และครูวิภาดา  เจือจันทร์

26/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันวชิราวุธ

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 ดร.

26/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุม 5 องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุม 5 องค์กรหลัก ได้แก่

26/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

ดร.แน่งน้อย  เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

14/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิง

21/ต.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ

23/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
แม่ตัวอย่าง 2562 แม่ตัวอย่าง ประจำปี 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ เข้ารับรางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2562

04/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คักเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

02/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม