โพธินิมิตวิทยาคม
แม่ตัวอย่าง 2562 แม่ตัวอย่าง ประจำปี 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ เข้ารับรางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2562

04/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คักเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

02/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

02/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่. ร. 10

28/ก.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
กู้ภัยจังหวัดนนทบุรี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปี 2562

กู้ภัยจังหวัดนนทบุรีประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

28/ก.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
โพธินิมิตโบว์ลิ่ง62

27. ก.ค. 62. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

28/ก.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟุตบอลคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรายการแข

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ได้รับ

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง

  ชาว  พน.  ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทอ

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ว่าที่  ร.ต.วันชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนด

18/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม