โพธินิมิตวิทยาคม
กราบลา ผอ. ไปเวียงเทพวิทยา

ครูสิทธา เสาร์แดนกราบลาผู้อำนวยการในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม.

11/พ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
Congrats ผอ. ใหม่ของราษฎร์นิยม

10 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการ ดร.

11/พ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
แสดงความยินดีกับ ผอ. ดร. กรชนก สุตะพาหะ

คณะผู้บริหารโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ดร.

09/พ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
ดร. แน่งน้อย แสดงความยินดี แสดงความยินดีกับ ดร. อัมพร พินะสา

ดร. แน่งน้อย  เพ็งพันธ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.

10/ต.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
นโยบายด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดนักฟุตบอลสโมสร SCG เมืองทอง

นโยบายด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียนในสังกัดนักฟุตบอลสโมสร SCG เมืองทอง

10/ต.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
นิเทศระยะที่ 4 นิเทศการสอนยุคโควิด 19 ระยะที่ 4

22 กรกฏาคม 2563  สพม. 3 เข้านิเทศการสอนของครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมในระยะที่ 4  

24/ก.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

15-16 มิ.ย. 63 โพธินิมิตรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

18/มิ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
ศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยี

ศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยีโรงเรียนปากเกร็ด

10/มิ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
โครงการปันรักจากครอบครัว พ.น. ปี 2563

โครงการปันรักจากครอบครัว พ.น. ปี 2563

10/มิ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม