โพธินิมิตวิทยาคม
นิเทศระยะที่ 4 นิเทศการสอนยุคโควิด 19 ระยะที่ 4

22 กรกฏาคม 2563  สพม. 3 เข้านิเทศการสอนของครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมในระยะที่ 4  

24/ก.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

15-16 มิ.ย. 63 โพธินิมิตรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

18/มิ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
ศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยี

ศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยีโรงเรียนปากเกร็ด

10/มิ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
โครงการปันรักจากครอบครัว พ.น. ปี 2563

โครงการปันรักจากครอบครัว พ.น. ปี 2563

10/มิ.ย./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับการนิเทศติดตามจาก สพม. 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล

27/พ.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
รับสมัคร ม. 1 และ ม. 4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับสม้ครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4

กรุณากรอกข้อมูลการสมัครเรียน  ม. 1 และ ม. 4  :   

03/พ.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
โพธินิมิตวิทยาคมนำคณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมวันวชิราวุธ

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยครูเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป และครูวิภาดา  เจือจันทร์

26/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันวชิราวุธ

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 ดร.

26/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม