โพธินิมิตวิทยาคม
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟุตบอลคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรายการแข

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ได้รับ

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง

  ชาว  พน.  ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทอ

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ว่าที่  ร.ต.วันชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนด

18/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ทีมฟุตบอลโพธินิมิตวิทยาคมชนะเลิศเป็นตัวแทนจ.นนทบุรี ในสพฐ.เกมส์

       วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุ

25/พ.ย./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันพระบิดาฝนหลวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมชั้น  5  เทศบาลนครจ

14/พ.ย./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
Bringing the Real World into Classroom

วันที่  8  พฤศจิกายน  2561  ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมอบรมหัวข้อ   Bringing  the  Real World  into  Cla

08/พ.ย./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
วิทยากรเพศศึกษาและทักษะชีวิต

นางสุชัญญา  ดุษฏีอำไพ  ครูชำนาญการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้กับครูตัวแทนจา

04/พ.ย./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดก

16/ส.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๑ นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

10/ส.ค./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม