เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศอ.ปส.จ.อย.) ร่วมกับงานป้

25/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

วันพุธของทุกสัปดาห์ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศ ได้จัดกิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ หน้าเสาธง เพื่อให้ควา

25/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มคนดีศรีเสนา

18 มิถุนายน 2561 พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มคนดีศรีเสนา         หน้าเสาธงให้กับ เด็กชายพิชญุตม์

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การตรวจสุขภาพนักเรียน และคณะครูของโรงเรียนประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศุภมิตร

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ใช้อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ในการแข่งขันชมรม TO

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วัน14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะผู้บริหารนำโดย ท่านผ

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญชัยและเกียรติบัตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญชัยและเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันกีฬาได้

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบทุนการศึกษาหน้าเสาธง

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 พันโท ประกาศ จันจะนะ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฆลทหารราบที่ 18 พันตรี

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม