เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กับรางวัลชนะเลิศกองพันวิ่งเป็นอันดับที่1 จากทั้งหมด 6 ก

15/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา"เสนาประสิทธิ์"

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดการประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา"เสนาประสิทธิ์" ทบทวนการเตรียม

15/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแนะแนวการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ทีมแนะแนวของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให

15/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ผลการแข่งขันหมากกระดาน

ผลการแข่งขันหมากกระดาน ของโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ (กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระ

15/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

06/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมหารประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

05/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้

05/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การเข้าร่วมอบรมตามโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างชาติ " (NBI Youth

 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมตา

05/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม