เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรย

28/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำแผ

28/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
มอบประกาศนียบัตรให้กับครูอทิตา บุญขยาย

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สำนักงานกองทุ

28/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรง

28/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลื

27/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รอบ 2)

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รอบ 2)  

07/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) จัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ให้กับนักเ

22/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

18/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้

18/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน น

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม