เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม “วันสุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เพื

29/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย

29/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถ

22/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการปลูกต้นมะยม มะเฟือง และตะลิงปิง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการปลูกต้นมะยม มะเฟือง และตะลิงปิง ของนักเรียนระด

22/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการประเมิน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการประเมิน ตามนโย

22/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาส

14/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
คัดเลือกตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดประกวดหาตัวแทน เยาวชนต้นแบบเก่งและ

12/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการเดินรณรงค์การต่อต้านภัยยาเสพติดและอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองลูกเสือ เนตรนารี ย

10/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม