เสนา-เสนาประสิทธิ์
มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 17.00-22.00 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังห

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ปาริชาตเกมส์”

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เข้าร่มกิจกรรมขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมั

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมหลักสูตร “ปปช.น้อย วัยใส ใจสะอาด"

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และสำนักงาน ป.ป.ช.

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง โครงการธนาคารความดี

วันที่ 19 ธันวาคม 2561พิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณ

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ปาริชาตเกมส์” ประจ

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นักศึกษาวิชาทหารเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 คุณครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" นำนักศึกษาวิชาทหา

16/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม

16/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมต้อนรับน้องนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 ส่งพี่นักศึกษาวิชาทหารปี 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมต้อนรับน้อง นศท. ปี 1 ส่งพี่ นศท.

16/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมแนะแนวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ให้น

15/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม