เสนา-เสนาประสิทธิ์
การฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ให้กับนักเรียนระด

12/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดอบรม “โครงการร่วมใจสร

12/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ออนทัวร์

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 คณะศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและติวเตอร์ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ออนทัวร์ ร่วมกับกลุ่มงานแนะ

12/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
บันทึกเทปรายการพิเศษถวารพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริศนา  สุขสุสาสน์ และคณะคร

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

                 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันส

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การมอบเกียรติบัตร ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ส่งประกวด TO BE NUM

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นและมีกิจกรรมการตอบปัญหาคำประพันธ์สุนทร

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรี

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

        วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานป้องกันยาเสพติดร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ส่งตัวแทน

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแข่งขันพิธีตรวจสอบระเบียบแถวของยุวกาชาด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดการแข่งขันพิธีตรวจสอบระเบีย

25/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม