เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนา

31/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยม

31/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการคิด

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวน

23/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

23/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน มูลนิธิพริ้มพวงแก้ว

วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน มูลนิธิพริ้มพวงแก้ว โดยการสนับสนุ

23/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11/เม.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ

11/เม.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ

วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทา

11/เม.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3

11/เม.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร

28/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม