เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแห่เทียนพรรษาทางบกและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ้านแพน

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการ นางปริศนา  สุขสุสาสน์ คณะครู และนักเรียนโรงเรี

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ร่วม พิธีถวายพระพรเนื

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแห่เทียนทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2561 อำเภอเสนา ร่วมกับชุมชนชาวเสนา จัดงานสืบสานประเพณีไทย โดยจัด  “ขบวนแห่เทียนทางน้ำ” เพื่

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสนา   “เสนาประสิทธิ์” โดยท่านผู้อำนวยการ

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรม “การทำแผนกลยุทธของโรงเรียน” พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริศนา สุขสุสาสน์ เป็น ประธานในการเปิดการอบรม “การทำแผนกลยุ

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา "เลาะวัด ชมวัง"

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรม

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

         เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นางปริศนาสุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา ”เสนาประสิทธิ์” พร้อมคณะครู  นำนักเร

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการธนาคารความดี ประจำเดือน มิถุนายน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โครงการธนาคารความดีร่วมกับฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่อ

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวงดนตรีลูกท

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับรา

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม