เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" ซ่อมแซมบ้าน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" และรองเสธ

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการ "เด็กดีเพื่อสังคมไทย"

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 รับรางวัลชมเชย "เด็กดีเพื่อสังคมไทย"ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยา

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับทีมนักเรียน ประกอบด

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจาร

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่แถลงนโยบาย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่ของโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กล่าวประกาศนโยบาย

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” แชมป์เปี้ยน การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพล

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบ "วุฒิบัตร" ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีมอบ "วุฒิบัตร" ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

วันที่ 24 ธันวาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรม

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม