เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลของทีมบาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลของทีมบาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีท่านรอง

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหน้าเสาธง  ให้กับ นศท.หญิ

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senaprasit 2019”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senapras

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” โดย

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนาโมเดล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้เข้าร่วมนำเสนอและบรรยาย เรื่องแ

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมเรื่องกฎหมายจราจรและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนา

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม