เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาส

14/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
คัดเลือกตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดประกวดหาตัวแทน เยาวชนต้นแบบเก่งและ

12/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการเดินรณรงค์การต่อต้านภัยยาเสพติดและอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองลูกเสือ เนตรนารี ย

10/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการ รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณภาพ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" เข้าร่วมโครงการ รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณภาพ ร่วม

08/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การฝึกอบรมดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนเสนา "

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอนุกูลเรือนแก้ว นายอำเภอเสนา เป็นประธาน การฝึกอบรมดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเร

08/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวั

08/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการคัดแยกขยะสู่โรงเรียนและชุมชน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเสนา จัดโครงการคัดแยกขยะสู่โรงเรียนและชุมชน โดยนำถังขยะจำนวน 4 ใบ แยกสีเพื่อให

08/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่มสักการะ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทาง

08/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โ

08/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ออกไปร่วมกันพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ออกไปร่ว

31/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม