เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรม “การทำแผนกลยุทธของโรงเรียน” พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริศนา สุขสุสาสน์ เป็น ประธานในการเปิดการอบรม “การทำแผนกลยุ

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา "เลาะวัด ชมวัง"

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรม

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

         เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นางปริศนาสุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา ”เสนาประสิทธิ์” พร้อมคณะครู  นำนักเร

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการธนาคารความดี ประจำเดือน มิถุนายน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โครงการธนาคารความดีร่วมกับฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่อ

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวงดนตรีลูกท

23/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับรา

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลชม

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางป

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมบันทึกเทปถวาย    พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ

12/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม