เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส

   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พิธีแสดงความยินดี ชื่นชมหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน

13/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดการ ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

31/ต.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต 2561อ

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต แด่รองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / รองบุญเชิด คล้ายเพชร / ครูอาคม ตรีเ

18/ก.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโร

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์”

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์” โดยมีท่านนายอำเภอ

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์”

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์” โดยมีท่านนายอำเภอ

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมส่งเสริมการออม (School Tour) โดยธนาคารกรุงไทย

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงไทย ในโครงการ Financial Literacy ได้ กิจกรรมส่งเสริมการออม (School T

03/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และลูกเสือ เนตรนารี     ยุวกาชาด โรงเรียนเส

03/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม