เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้

02/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมรับน้องนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2562 ชมรม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี

29/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรีมอบให้ นศท.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกท

29/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม “วันสุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เพื

29/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย

29/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถ

22/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการปลูกต้นมะยม มะเฟือง และตะลิงปิง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการปลูกต้นมะยม มะเฟือง และตะลิงปิง ของนักเรียนระด

22/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการประเมิน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการประเมิน ตามนโย

22/มิ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม