เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโร

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์”

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์” โดยมีท่านนายอำเภอ

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์”

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “เสนาปริชาตเกมส์” โดยมีท่านนายอำเภอ

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา

23/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมส่งเสริมการออม (School Tour) โดยธนาคารกรุงไทย

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงไทย ในโครงการ Financial Literacy ได้ กิจกรรมส่งเสริมการออม (School T

03/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และลูกเสือ เนตรนารี     ยุวกาชาด โรงเรียนเส

03/ส.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแห่เทียนพรรษาทางบกและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ้านแพน

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการ นางปริศนา  สุขสุสาสน์ คณะครู และนักเรียนโรงเรี

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ร่วม พิธีถวายพระพรเนื

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแห่เทียนทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2561 อำเภอเสนา ร่วมกับชุมชนชาวเสนา จัดงานสืบสานประเพณีไทย โดยจัด  “ขบวนแห่เทียนทางน้ำ” เพื่

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสนา   “เสนาประสิทธิ์” โดยท่านผู้อำนวยการ

31/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม