เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมหารประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

05/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้

05/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การเข้าร่วมอบรมตามโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างชาติ " (NBI Youth

 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมตา

05/ธ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ ซึ่งถือว่

26/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางปริศนา สุขสุศาสน์ ผอ.ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นางปริศนา  สุขสุศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนนาประสิทธิ์"

19/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่จาก สมศ.

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง รูปแบบและแนวทางก

13/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส

   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พิธีแสดงความยินดี ชื่นชมหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน

13/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดการ ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

31/ต.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต 2561อ

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต แด่รองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / รองบุญเชิด คล้ายเพชร / ครูอาคม ตรีเ

18/ก.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม