เสนา-เสนาประสิทธิ์
นำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนาโมเดล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้เข้าร่วมนำเสนอและบรรยาย เรื่องแ

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมเรื่องกฎหมายจราจรและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนา

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ร.ต.อ.พิชัย สนเอี่ยม งานจราจร สภอ.เสนา และคณะ บรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับข

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับคณะคร

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งด

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562 งานอนามัยโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จึงจัดทำโครงก

09/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเทศกาล "ทานาบาตะ"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรมเทศกาล "ทานาบาต

09/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม