เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจาร

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่แถลงนโยบาย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่ของโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กล่าวประกาศนโยบาย

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” แชมป์เปี้ยน การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพล

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบ "วุฒิบัตร" ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีมอบ "วุฒิบัตร" ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

วันที่ 24 ธันวาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรม

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 17.00-22.00 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังห

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ปาริชาตเกมส์”

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เข้าร่มกิจกรรมขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมั

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมหลักสูตร “ปปช.น้อย วัยใส ใจสะอาด"

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และสำนักงาน ป.ป.ช.

02/ม.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม