เสนา-เสนาประสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%"

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจรา

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนวงเครื่องลม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนวงเครื่องลม กลุ่ม

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล เพื่อเชิดชูเก

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ระดับจัง

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/4 และนางสาวนุชจรี ศรีสุข ม.

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
สมาคมนักเรียนเก่าเสนา "เสนาประสิทธิ์"

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" ซ่อมแซมบ้าน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" และรองเสธ

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการ "เด็กดีเพื่อสังคมไทย"

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 รับรางวัลชมเชย "เด็กดีเพื่อสังคมไทย"ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยา

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับทีมนักเรียน ประกอบด

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม