เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น โดย

05/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องโสตท

31/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ต้อนรับท่าน ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านรองบุญเชิด คล้ายเพชร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

31/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

28/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
คณะกรรมการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการประเมินชมรม TU BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เพือติดตามผลการดำเนินงานของชมรม ระดับประเ

28/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศ

11/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำ

08/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

08/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป

06/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป

06/พ.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม