เสนา-เสนาประสิทธิ์
เสนาประสิทธิ์ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21/ม.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการส้รางจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๔

 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๔

29/ธ.ค./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

03/ส.ค./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

31/ก.ค./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางนิติพร  เชื้อสุวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

10/มิ.ย./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางสุภา ผ่องยุบล รอง ผอ.ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นางสุภา  ผ่องยุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

10/มิ.ย./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
แสดงความยินดีกับ นางสาวบุญสิตา เรืองประยูร

 
22 ก.ค. 58 ... แสดงความยินดีกับ นางสาวบุญสิตา เรืองประยูร

24/ก.ค./15 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
Open House 2557

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ

02/มี.ค./15 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม