เสนา-เสนาประสิทธิ์
วันสุนทรภู่ 2560

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

27/มิ.ย./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

การปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560

27/มิ.ย./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเสนา

กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเสนา

24/มิ.ย./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

โดยเทศบาลเมืองเสนา วันที่ 16 มิถุนายน 2560

24/มิ.ย./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 

16/มิ.ย./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
วันงดสูบบุหรี่โลก

การให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2560

11/มิ.ย./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จตุรมิตรสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคาร "ภูมิประสิทธิ์" และการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสัมพันธ์

29/พ.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

14/พ.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

การประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

10/มี.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อาสามัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสามัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 7 

10/มี.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม