เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รอบ 2)

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รอบ 2)  

07/มี.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) จัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ให้กับนักเ

22/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

18/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้

18/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน น

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" และคณะกรรมการนักเรียน จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึ

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม "คนดีศรีเสนา"

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเจษฏ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเ

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนข

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา"เสนาประ

12/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม