เสนา-เสนาประสิทธิ์
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

นักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจ

05/พ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.

05/พ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเ

29/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูต

26/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้ สู่การเป

26/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 "

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” พิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 "ร้อยดว

04/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เพื

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรม นศท.จิตอาสาจราจร "รุ่นน้องสานต่อรุ่นพี่"

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอ

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ทีม ROV จากโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV ในกิ

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 งานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดอบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการท

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม