เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ระดับจัง

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/4 และนางสาวนุชจรี ศรีสุข ม.

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
สมาคมนักเรียนเก่าเสนา "เสนาประสิทธิ์"

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" ซ่อมแซมบ้าน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" และรองเสธ

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการ "เด็กดีเพื่อสังคมไทย"

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 รับรางวัลชมเชย "เด็กดีเพื่อสังคมไทย"ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยา

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับทีมนักเรียน ประกอบด

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจาร

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่แถลงนโยบาย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานสภานักเรียนชุดใหม่ของโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กล่าวประกาศนโยบาย

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” แชมป์เปี้ยน การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพล

08/ก.พ./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม