เสนา-เสนาประสิทธิ์
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกำหนดใ

09/ม.ค./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลต้นแบบผู้นำจิตอาสา

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรบดินทร์ ผกาหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล “สยามน

05/ม.ค./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดอบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาความรู้ เรื่อง Google Classroom วิธีการจัดการเรียนการ

25/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรม Google Classroom และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง Google Classroom และวิธี

24/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รองฯอารีรัตน์  สวนหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคุณครูร่วมการประชุมคณะทำงานโ

23/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการรับมอบมทุนการศึกษา จาก สำนักงาน ก.ล.ต.

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 รองฯอุทัย นุชนวล รองอารีรัตน์  สวนหลวง และรองฯมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเร

23/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการร้วมเรียนรู้การจัดฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รองฯอารีรัตน์  สวนหลวง และรองฯมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได

22/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน แ

22/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบา

22/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการร่วมงาน “ย้อนวันวาน สู่อโยธยา”

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 รองฯอุทัย นุชนวล รองอารีรัตน์  สวนหลวง และรองฯมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเร

22/ธ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม