เสนา-เสนาประสิทธิ์
"เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19"

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.

02/ก.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการส

01/ก.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยม

30/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบผลิตภัณฑ

30/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 บุคลากรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เ

30/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การทำความสะอาดสำนักงานตามหลัก 5 ส

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บุคลากรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานตามหลัก 5 ส  ซึ่งเป็นปัจ

30/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ท่านรองฯ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

25/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมคณะครู ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมคณะครูประจำเดือนมิถุนายน เพื่อชี้แจงนโยบายการดำ

25/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมตัวแทนคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ล

25/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนิน

25/มิ.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม