เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมศิษย์เก่า

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากคณะศิษย์เก่า ซึ่งนำโดยนายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน โรงเร

20/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การมอบอุปกรณ์กีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ร่วมกับศิษย์เก่

20/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับนักเรียนจากโครงการธน

20/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรีนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖  ที่จะจบ

15/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมสัมมนา วิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

    เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สาม

12/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนและการเลือกตั้งประธานค

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ให

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมประดับเข็มคนดีศรีเสนา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมประดับเข็มคนดีศรีเสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรร

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทาง

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม "เปิดบ้านเสนา 62"

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมเปิดบ้านเสนา 62 (Open House) โดยมีการจัดกิจกรรมแ

06/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม