เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีแสดงมุฑิตาจิต “กตัญญูกตเวฑิตา”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต “กตัญญูกตเวฑิตา” แด่ค

29/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะ

28/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คุณครูชญาน์นัทช์   มั่นคง นำนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชน

25/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
มุฑิตาจิต เกษียณวาร การพลศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ “มุฑิตาจิต เกษียณวาร การพลศ

22/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
มหกรรมรวมผลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลสมาชิก

22/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมเตรียมรับเสด็จฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้บริห

18/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
“ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 63”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ท่านรองฯ สุภา  ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วยคุณครูที่เกษี

16/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ป้องกัน และแ

14/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ

12/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กีฬาฟุตซอลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนเสนา  “เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน ประจำปีการศึกษ

12/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม