เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดอบรมโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนป

17/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สมาคมผู้บริหารอำเภอเสนา ร่วมกับโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมวันครู เพื่อเป็นก

17/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรม

13/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมคว

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวช

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-

เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและ

27/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีเปิดกีฬา “ปาริชาตเกมส์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ในนามประธานสหวิทยา เขต 5 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “กีฬาปาริชาต

20/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน รอบ 3

      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) รอบ

20/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มี ความซื่อสั

20/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม