เบญจมราชานุสรณ์
การสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.

03/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการประกวดกลองยาว

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ชนะเลิศการประกวดกลองยาวในงานศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำ

03/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33"ชุมพร-ระนองเกมส์"

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33"ชุมพร-ระนองเกมส์"  ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม  2560  ณ  จังหวัดชุมพร  -  จ

27/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์

ท่านผู้อำนวยการประพันธ์ สุเนตรวรกุล ครูผู้ฝึกซ้อมและผู้ปกครอง ติดขอบสนามร่วมส่งแรงเชียร์ แรงใจกีฬาบาสเกตบอล ของโรงเรี

27/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2560

 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล ได้ส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนค

18/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์

รองชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"

16/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์

รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีม

16/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัลคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2559

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัลคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2559 (ประเภทจำนวนนักเรียนมากกว่า2,000 คน) ชนะเลิศระดับประเท

16/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการตอบปัญหาการประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28

16/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

04/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม