เบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน “

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมใจกันปร

18/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

นายพงศกร แย้มนิยม นักเรียน ม.6/1  นางสาวพิมพ์สุภัค ธีร์วราภัทร์ นักเรียน ม.6/1  นายกิตติวินท์ คงชาติ นั้กเรียน ม.4/1

15/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

นายพงศกร แย้มนิยม ม.6/1  นางสาวพิมพ์สุภัค ธีร์วราภัทร์ ม.6/1  นายกิตติวินท์ คงชาติ ม.4/1 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมร

15/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเครื่องแต่งกาย จากวัสดุเหลือใช้ตา

01/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องมนวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ใน

29/มิ.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร

28/มิ.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นำโดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์ สุเนตรวรกุล คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ

28/มิ.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมรณรงค์วันสุขบัญญัติแห่งชาติและงดสูบบุหรี่โลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล ได้จัดกิจกรรมร

31/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนในการเปิด

17/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม