เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้จัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน พัฒนาสื่อการเรียนกา

28/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นระดับภาค

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความดีกับนางสาวนภัสสร  ไสยสุวรรณ์  นักเรียนระดับชั้น ม .5/8 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญท

25/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับภาคกลางและเขตกรุงเทพปริมณฑล ครั้งที่ 3

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนายธีระวุฒิ  มะลารวม นักเรียนชั้น ม.6 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับภ

25/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญพัชร เจริญศิลป์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลื

24/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฎนิชา  พงษ์พัฒน์  นักเรียนระดับชั้น ม.

02/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน 2 คน ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่

19/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
แสดงความยินดีนักกีฬา

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิฟฟาน อาร์บู และ นายยวสุพล เอียดปราบ ม.6/5 นักกีฬาบาสเกตบอลของเบญจมราชานุสรณ์ที่ได้เป็นตัวแทนน

18/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม