เบญจมราชานุสรณ์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษา

13/ธ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์  นักเรี

30/พ.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครูแล

27/ต.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  พร้อมด้วยอดีตท่านผู้อำนวยการ

24/ต.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

มูลนิธิ ดร.สุข   พุคยาภรณ์  ศูนย์คนดีศรีแผ่นดีได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

02/ต.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเอกพล เหล่าวงศ์พานิช ครูสอนดนตรีไทย

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) ได้รับรางวั

02/ต.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด"ศาสตร์พระราชา นำพาสู่อาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเ

09/ก.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
"ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายแด่พ่อ"

ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายแด่พ่อ

06/ก.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนายธีระวุฒิ มะลารวม นักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนายธีระวุฒิ  มะลารวม นักเรียนชั้น ม.6 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับภ

29/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ รองผู้อำนวยการ

29/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม