เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวประภัสสร วิทยาขจรเดช

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์ สุเนตรวรกุล ได้รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนด้านดนตรีไทย และขอแสดงคว

11/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2561

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช นักเรียน

10/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2561

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช นักเรียน

10/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
one school one country 2018

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงแรงงานให้เป็นหนึ่งในสถานศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

31/ส.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์ สุเนตรสรกุล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกร

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลั

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-3

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลั

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม. 1-3

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในรายการข

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

นางสาวรุ่งกานต์ จิตขันธี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งช

05/ก.พ./18 - เบญจมราชานุสรณ์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษา

13/ธ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม