เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก โครงการประกวดนาฎศิลป์

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายกลินท์  ประสพ นักเรียนระดับชั้นมัธยม

31/ก.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ ของ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน หรือ

กลุ่มสาระภาษาไทย ได้ส่ง นักเรียนเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ของ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงานคณะกรรมกา

15/ก.พ./19 - เบญจมราชานุสรณ์
โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัลในงาน EGAT

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัลในงาน EGAT Green Learning Awards 2018 จำนวน 3 รางวัล

15/ก.พ./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกัญญพัชร เจริญศิลป์ และนางสาวประภัสสร

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขอแ

07/ธ.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง นักเรียนระดับ

13/พ.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
การเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณร่วมกับโรงเรียนไทยน้อยได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (CIOFF) ให้เข้าร่

13/พ.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาภัทร เจริญศิลป์ และนางสาวประภัสสร

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช และนางสาวกัญญาภัทร  เจริญศิลป์  ได้รับรางวัล “

03/ต.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชนะเลิศการประกวดวงปี่พาทย์ “อัตลักษณ์นนท์

วงดนตรีไทย โรงเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดวงปี่พาทย์ ระดับประชาชน งาน “อ

12/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชนะเลิศการประกวดกลองยาว “อัตลักษณ์นนท์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 วงดนตรีไทย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดกลองยาว ระดับประชาช

12/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
การประกวดกลองยาว งานอัตลักษณ์นนท์ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกลองยาว งานอัตลักษณ์นนท์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการแข่งขันได้รับรางวั

12/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม