เบญจมราชานุสรณ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น ม.

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การทดสอบทางการศึกษาขัันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมเบญจมนิทรรศ 59

กิจกรรม "เบญจมนิทรรศ 59" ภายใต้แนวคิด เบญจมนิทรรศ เทิดกษัตริย์  รัชกาลที่ 9

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมกราบครู เชิดชู คนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกราบครู เชิดชู คนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรม "กราบครู เชิดชูคนดี " ระดับชั้นมํยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรม "กราบครู เชิดชูคนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
วงกลองยาว รร.เบญจมราชานุสรณ์ แข่งขันระดับภาค ณ จ.อ่างทอง

     วงกลองยาวโณงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทน สพม.

27/พ.ย./15 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม