เบญจมราชานุสรณ์
นางสาวดวงพร วงศ์จันทร์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาราชมงคลรัตนโกสิน

29/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริศนา กล้าหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริศนา  กล้าหาญ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน

29/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมิตตา ปั้นเหน่งเพ็ชร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมิตตา  ปั้นเหน่งเพ็ชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เด็กชายภูริภัทร อุณหวีรยะ ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่่ยม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริภัทร  อุณหวีรยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ในกา

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เด็กชายมารุต พัดไทสงฆ์ ได้รับรางวัลดาวซัลโวทำประตูสูงสุด 7 ประตู

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมารุต  พัดไทสงฆ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ได้รับรางวัลดาวซัลโวทำประตูสูงสุด 7 ประตู

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลผู้พูดดีเด่น อันดับ 3 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (Third Best Speaker

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติวินท์  คงชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลผ

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Special Program) (Bronze

กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทห้องเรียนทั่วไป (General

กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
การประกวดดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้น่วมเครื่องคู่

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) ได

31/ก.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม