เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

นายชลัท  ทิพย์ลมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

20/ม.ค./20 - เบญจมราชานุสรณ์
การประกวดการบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

ท่านผู้อำนวยการชลัท  ทิพย์ลมัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์   

20/ม.ค./20 - เบญจมราชานุสรณ์
จดหมายข่าว

top three awards - top ten awards

27/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
นายชลัท ทิพย์ลมัย ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

นายชลัท  ทิพย์ลมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

17/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

17/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
จดหมายข่าวพิธีเทิดพระเกียรติ

นางนิติวัลย์ ฟักสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมพิธีท

04/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เฟื่องฟ้าเกมส์ 2562

กีฬาสีภายใน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

27/พ.ย./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดี กับ พี่โอปอล์ นางสาวภัทรกัลญ์ จิตติพลังศรี

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรกัลญ์  จิตติพลังศรี นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศา

24/ก.ย./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเย

29/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม