เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือเทพศิรินทร์-รำเพยเกม”

“ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหารและคณะครูเข้าร

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษา "ตันแลนด์ : ดินแดนแห่งความสมดุล"

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษ

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประ

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษา "พระราชวังสนามจันทร์"

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมทัศนศึกษ

08/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเทพศิ

05/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสื้อสามัญรุ่มใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการ

05/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมทัศนศึก

05/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
English & Chinese Day Camp 2019

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดค่าย English & Chinese

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานระดับชั้นและครู

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงาน "มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์" ประจำปี ๒๕๖๒ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของข

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม