เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด ร่วมกันจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โ

09/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวทิวาพร วานิช นำลูกเสือ ๑ หมู่  เข้าร่วมง

09/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมร

09/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑ "นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ"

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ครูกลุ่มงานห้องสมุด   นำนักเรียนเข้าประกวดกา

09/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

09/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายสมบูรณ์  สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารก

04/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี มอบหมายให้รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนพร้อมคณะครู เป็

04/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายการพัฒนาทักษะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย "การพัฒนาทักษะผู้นำ คณะกรรมการนักเรี

04/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5

04/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
"พิธีประดับเข็ม "เทพศิรินทร์"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีประดับเข็ม "เทพศิรินทร์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย

04/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม