เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพบนกำแพง โครงการ “รด. SMART ฉลาดคิด

งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำทีมนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการประก

29/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้การง

24/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูชิตพงษ์ ชูแสง นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้

24/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูชิตพงษ์ ชูแสง นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้

24/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 "Debsirin Knowledge

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูอริยา ชูวิจิตร นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

23/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบ

17/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา 2562

นายเธียรชัย​ แสงชาตรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ มอบหมายกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดค่ายพัฒนาพฤติกรรมน

17/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุน ม.ท.ศ.

17/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการ IT Training สู่ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการสร้างสื่อ E-learning ด้วย Google site ในโครงการ IT Training สู่ควา

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“การอบรมแกนนำ Zero waste school DSN’’

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายงานสิ่งแวดล้อม  กลุ่มบริหารงานทั่วไป อบรมแกนนำนักเ

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม