เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายอบรมผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิ

25/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

19/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยโดยคณะกรรมการบริหารนักเรี

14/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันศ

14/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ คุณครูสุมาลี บัวเล็ก และ คุณครูพิมนภา โสภาก

08/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

07/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในเครือข่ายเทพศิรินทร์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ส่งข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม

05/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายนักวิทย์คิดอนุรักษ์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน

05/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยTianjin

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนจำนวน 8

29/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากลและการเตรียมการประก

29/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม