เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำผู้บังคับบัญชาลูกเ

29/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห

27/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2/2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/256

21/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste school DSN)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school DSN) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ขยายความรู้สู่กลุ่มนักเรียน ให้รู้จักกา

21/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สวดโอ้เอ้วิหารราย รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้นำนักเรียนเข้า

21/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางภาคตะวันออก

โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียน E

21/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้าประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วย

21/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธิเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โ

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
LA FÊTE NATIONALE FRANÇAISE

Le département des Langues Étrangères a organisé les activités française à l’occasion de la fête nationale.

15/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม