เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุ

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเปิดสอบพร้อมกันกับสนามอื่น ๆ ทั่วประเทศ

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรร

04/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรร

04/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเปิดสอบพร้อมกันกับสนามอื่น ๆ ทั่วประเท

01/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมอบรม  TO  BE NUMBER ONE   และห้องเรียนสีขาวปลอดสาร

29/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป นำนักเรียน

26/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราช

25/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันวงดนตรี School Band music Conntest

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงดนตรี School Band music Co

25/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกา

25/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม