เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี"รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑"

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  ขอแสดงความยินดีแก่  นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ที่ได้รับรางว

07/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอาชีพ ๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมวันอาชีพ ๖๒ นำเสนอเกี่ยวกับการสาธิตการร้อยมาลัย การแกะสลักผักและผลไม้ งานปร

04/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้น

04/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอนุรักษ์ไทย "ล่องสายนที...ส่องวิถีวัฒนธรรมไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันอนุรักษ์ไทย "ล่องสายนที...ส่องวิถีวัฒนธรรม" ในกิจกรรมบูรณาการวิชาการปริทรรศน์ โ

04/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานสิ่งแวดล้อม นำโครงการโรงเรียนปลอดขยะZero

04/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานสิ่งแวดล้อม นำโครงการโรงเรียนปลอดขยะZero

04/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล รายการโรงเรียนธนาคารออมสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการโรงเรียนธนาคา

30/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส

30/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำผู้บังคับบัญชาลูกเ

30/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูสำนักงานแผนงาน งานแนะแนว และงานห้องสมุด ร

29/ก.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม