เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ชนะเลิศเสวนาธรรมะวาที

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน

15/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เหนือท้องฟ้าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบด

11/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส <<Allez en France!>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส  <<Allez en France!>> ป

10/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเ

23/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Merry Christmas & Happy New Year 2020

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ โดมสุขศรีการ

23/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
"เทพฯ นนท์เกมส์" ครั้งที่ 22

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "เทพฯ นนท์เกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ

23/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด

23/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ ๑๐

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  นำนั

09/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ดำเนินโครงการท

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรร

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม