เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุม คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.ปลายบาง(

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติ จาก สถานีตำรวจภูธร ปลายบาง เป็นสถานที่จัดประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.

24/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปิ่นทอง พร้อมด้วย รองฯ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา

22/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school (DSN)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้นำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school (DSN) เผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน  ร่วมกับเทศบา

19/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสวดม

19/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เทพฯ นนท์ เข้าร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้ตัวแทนคณะครู และนักเรียน เพื่อนำไปปลูก

18/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ความภาคภูมิใจของนักเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเ

17/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเ

17/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ลูก ท.ศ.น. รับประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี เข้ารับประกาศนียบัตร  สอบผ่านข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส  DELF A1 และ A2 

13/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เทพฯนนท์รักประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันอังคารที่ 4  กรกฏาคม 2560 และจัดถวายเทียนพรรษาแก่วัดบริเวณใกล้

11/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษาทางน้ำ

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี.

06/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม