เทพศิรินทร์-นนทบุรี
" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับป

28/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นางภษพอน ประภา จากเทพศิรินทร์

วันที่ 15  พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดย นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายสมบูรณ์  สิ

19/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างแ

11/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมจัดทำหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นสถานที่อบรมจัดทำหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน “

09/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

03/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

“กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี”

11/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561”

10/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

10/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประเพณีสงกรานต์ "สรงน้ำพระ ชำระเท้าแม่"

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระ  ชำระเท้าแม่”  5 เมษายน 2561

09/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

“โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561”

02/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม