เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รายงานการรับนักเรียน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

รายงานการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑

27/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ต้อนรับคณะกรรมการรับนักเรียน ของ สพม.3 จังหวัดนนทบุรี

            27 มีนาคม 2561 นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหาร ให้การต้อนรับ

27/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

          24 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยนายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะค

27/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อม

๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายสมชาย  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี มอบหมายใให้นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง  รองผู้อ

24/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธงชัยเย็นประสริฐ นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้

24/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

20 มีนาคม 2561 นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อม ด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักกีฬา ให้การต้อน

23/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

          นายสมชาย  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน

18/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รด.จิตอาสา “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก เอนก  แก้วเทพ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพศิร

16/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี โดยครูแสงจันท

16/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี ในโอกาสรับโล่ราง

15/มี.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม