เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รับการนิเทศจากคณะกรรมการ กตปน.

21  กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี   นายสมชาย  ปิ่นทอง พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้ารับการนิ

27/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

21 กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้

27/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

21 กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้

27/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

21 กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้

27/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ลงนามความร่วมมือ(MOU)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  นายสมชาย ปิ่นทอง พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วม

22/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานมหกรรมวิชาการ “Deb’ Non ก้าวไกลสู่การศึกษาไทย ยุค Thailand 4.0”

วันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดงานมหกรรมวิชาการ  “Deb’ Non ก้าวไกลสู่การศึกษาไทย ยุ

22/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายเดชชาติ ขุนทิพย์มาก ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ได้รับรางวั

22/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกษีร

07/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2560 กรรมการตรวจสนามสอบชุดที่ 1 นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช  ผอ.สพม.3  และคณะฯ ออกตรวจสนามสอบ O-

07/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสพม.3

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นายสมชาย  ปิ่นทอง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม "โครงการทบทวนการจัดกิจกรรม

07/ก.พ./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม