เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Zero waste school จัดทำ EM เทพนนท์

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)  ได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำ EM เทพนนท์ โดยใช้สารเร่งซุ

31/ส.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.

29/ส.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลเกียรติคุณ"ข้าราชการดีเด่น"

27 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ สมชาย  ปิ่นทอง เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ "ข้าราชการดีเด่น" ในด้าน "ผู้บริหารส่งเสริมโรงเ

29/ส.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมลูกเสือ..ต้านภัยยาเสพติด

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  จัดกิจกรรมอบรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

21/ส.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นำโดยผู้อำนวยการ นายสมชาย ปิ่นทอง คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางกา

30/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปิ่นทอง นำคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมข้าราชการของจังหวัดนนทบุรี  

24/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุม คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.ปลายบาง(

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติ จาก สถานีตำรวจภูธร ปลายบาง เป็นสถานที่จัดประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.

24/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปิ่นทอง พร้อมด้วย รองฯ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา

22/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school (DSN)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้นำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school (DSN) เผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน  ร่วมกับเทศบา

19/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสวดม

19/ก.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม