เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมจัดทำหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นสถานที่อบรมจัดทำหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน “

09/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

03/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

“กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี”

11/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561”

10/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

10/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประเพณีสงกรานต์ "สรงน้ำพระ ชำระเท้าแม่"

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระ  ชำระเท้าแม่”  5 เมษายน 2561

09/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

“โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561”

02/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สอบคัดเลือกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 เมษายน  2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษ

01/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

30 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ให้เกียรติเป

01/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สอบคัดเลือกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25

01/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม