เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำคณะครูและนักเรียน วงโยธวาทิต และชุดการแสดงนาฏศิลป์ เข้าร่ว

21/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
คณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่

20/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 งานนิเทศการสอน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร

20/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรม "อาจริยปูชา"

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรม "อาจริยปูชา" เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณ และครูผู้ล่วงลับ

18/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กองลูกเสือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

15/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมตรวจสุขภาพและตรวจวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์

กิจกรรมตรวจสุขภาพและตรวจวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

15/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

"พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561"

14/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ( ว 21/2560 )แ

13/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

13/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ต้อนรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

“ต้อนรับโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่”

09/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม