เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำลึกชาตกาล..พระสุนทรโวหาร (ภู่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "สัปดาห์สุนทรภู่" ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีพระสุนทรโวหาร (ภู่ )

27/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เข้ารับรางวัล วิจัยดีเด่น ระดับประเทศ เรื่อง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เข้ารับรางวัล วิจัยดีเด่น ระดับประเทศเรื่อง การสกัดค

27/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เน

22/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำคณะครูและนักเรียน วงโยธวาทิต และชุดการแสดงนาฏศิลป์ เข้าร่ว

21/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
คณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่

20/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 งานนิเทศการสอน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร

20/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรม "อาจริยปูชา"

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรม "อาจริยปูชา" เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณ และครูผู้ล่วงลับ

18/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กองลูกเสือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

15/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมตรวจสุขภาพและตรวจวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์

กิจกรรมตรวจสุขภาพและตรวจวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

15/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

"พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561"

14/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม