เทพศิรินทร์-นนทบุรี
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสมชาย ปิ่นทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ร่วม

27/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา

27/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมlส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้

27/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา "

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้

26/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสำรับอาหารไทยภาคกลาง จากโครงการ "

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ใ

26/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเนกขัมมะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  จัดกิจกรรมเนกขัมมะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หอประชุมโชติป

22/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประกวดแข่งขันเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน

22/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)

โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซ

07/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 -วันที่ 30 มิ.ย.61 กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เน

03/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิ

03/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม