เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในหัวข้อ"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด)  จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม  2562 

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน"

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมกา

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ระหว่างวันที่

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่

21/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสน

13/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอาเซียน "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" 8 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2562 เพื่อให้น

13/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

13/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้จัด ซุ้มกิจกรรมทางวิทยาศ

07/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม