เทพศิรินทร์-นนทบุรี
จังหวัดสะอาด

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู งานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Ze

30/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการลับสมอง ประลองปัญญา (Pre-test)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดโครงการลับสมองประลองปัญญา (Pre-test) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 เพื่อทดสอบ

20/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
๑๙ มกราคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร

20/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันครู 16 มกราคม 2563

นายเธียรชีย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีทำบุญตัก

20/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปร่วมกับสำนั

20/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
DSN OPEN HOUSE 2019

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่เทพฯ นนท์ 2562 (DSN OPEN HOUSE 2019) เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่

20/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 อบจ.นนท์เกมส์

นายเธียรชัย แสงขาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คณะครู 

20/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ชนะเลิศการตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร

18/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

15/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ชนะเลิศเสวนาธรรมะวาที

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน

15/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม