เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

งานนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องด้วย โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี

06/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานวันอาชีพ 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัดกิจกรรม งานวันอาชีพ 61  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแห

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอนุรักษ์ไทย..เสน่ห์ในบางกรวย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงาน "วันอนุรักษ์ไทย..เสน่ห์ในบางกรวย"  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุป

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพีย

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับการประเมิน "

นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้ารับการประเมิน "โรงเรียนคุณธรร

04/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมบูรณาการ การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมวันอนุรักษ์ไทย  เสน่ห์ในบางกรว

04/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้นำนักเรียนเข้

31/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่ว

31/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์

28/ก.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม