เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์

นักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝ

11/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโร

11/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

10/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รด.จิตอาสา และลูกเสืออาสา กกต.

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นำ รด.จิตอาสา ลูกเสืออาสา กกต.

10/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอาเซียน 8 สิงหาคม (ASEAN DAY 8 August)

วันที่ 8 สิงหาคม 2510 วันก่อตั้งอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานวันอาเซียน (ASEAN DAY)โ

09/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญกากฎ

09/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

งานนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องด้วย โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี

06/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานวันอาชีพ 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัดกิจกรรม งานวันอาชีพ 61  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแห

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอนุรักษ์ไทย..เสน่ห์ในบางกรวย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงาน "วันอนุรักษ์ไทย..เสน่ห์ในบางกรวย"  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุป

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพีย

05/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม