เทพศิรินทร์-นนทบุรี
มุทิตาคารวัญชลี แด่...อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย

13/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 กันยายน 2561 นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับผู้แทนสมา

13/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทวีธาภิเศก

นายสมชาย  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้การต้อนรับ นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการแล

11/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้นำนักเรียนเข้

10/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
9 กันยายน "วันแม่รำเพย"

นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักกา

08/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยการจัด

07/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Independent Study : IS

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการค้นคว้าอิสระ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "การค้นคว้าอิสระ : IS" ของนักเรียนชั้นม

06/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส Le concour de français

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  จัดกิจกรรมการแ

02/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เข้าร่วมการแข่งขันค่ายนักสืบน้อย หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวาดภาพ

02/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมอาสายุวกาชาด การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง กา

30/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม