เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลต่างๆ จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษ

30/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสา

30/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดทำโครงการรวมพลั

28/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้สด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้สด)ได้รับรางวัล

28/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) คว้า 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชา

28/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง สนุกคิดกับวิ

28/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Le français et la joie! ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส สพม.3

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี (สพม.3) จัดกิจกรรมค

28/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมบริจาคโลหิต

งานอนามัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียน  จำนวน 47 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ร่วมใจรัก ภักดี  บริจาคโลหิตถวา

18/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ได้เข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแ

16/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเร

14/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม