เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“พิธีประดับเข็ม เทพศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"

“พิธีประดับเข็ม เทพศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"

03/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561”

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561”

03/มิ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
"ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิด และเขียน"

26 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิ

28/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับป

28/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นางภษพอน ประภา จากเทพศิรินทร์

วันที่ 15  พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดย นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายสมบูรณ์  สิ

19/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างแ

11/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมจัดทำหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นสถานที่อบรมจัดทำหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน “

09/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

03/พ.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

“กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี”

11/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561”

10/เม.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม