เทพศิรินทร์-นนทบุรี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

15/ต.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การเดินทางไกล และแรมคืนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และแรมคืนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีกา

07/ต.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
มุทิตาคารวัญชลีแด่... อัญมณีศรีเทพฯนนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย

01/ต.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รัับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ในการประกวดคลิปวีดีโอ "

ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหอการค

28/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Construct2 โครงการ "IT

25 กันยายน 2561 นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้าง

28/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

24 กันยายน 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครูและน

28/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 24 กันยายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิ

28/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) และทำEM เทพนนท์

งานสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้นำนักเรียนชุมนุม Zero waste school นักเรียนตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนต

28/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

22  กันยายน  2561  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  โ

23/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันสันติภาพสากล 2561

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2561 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่ง

23/ก.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม