เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Le français et la joie! ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส สพม.3

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี (สพม.3) จัดกิจกรรมค

28/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมบริจาคโลหิต

งานอนามัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียน  จำนวน 47 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ร่วมใจรัก ภักดี  บริจาคโลหิตถวา

18/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ได้เข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแ

16/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเร

14/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์

นักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝ

11/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโร

11/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

10/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รด.จิตอาสา และลูกเสืออาสา กกต.

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นำ รด.จิตอาสา ลูกเสืออาสา กกต.

10/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอาเซียน 8 สิงหาคม (ASEAN DAY 8 August)

วันที่ 8 สิงหาคม 2510 วันก่อตั้งอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานวันอาเซียน (ASEAN DAY)โ

09/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญกากฎ

09/ส.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม