เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

25 มกราคม 2562  นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ"ผู้นำกา

29/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
3rd Thailand International Folklore Festival

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์และมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนาน

29/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
DSN OPEN HOUSE 2018

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดนิทรรศการวิชาการ เปิดประตูสู่เทพฯ นนท์ 2018 "เด็กไทยใจมุ่งมั่น สานฝันด้วยปัญญา พัฒนาสู

29/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
๒๖ ปี แห่งเกียรติภูมิ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเ

21/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีเทพฯนนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีมอบเกียรต

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ นางณัฐยา บรรจงกิจ และนักเรียน

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในนามของโรงเรียนเทพศิริน

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายเธียร แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๒

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ณ หอป

17/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.เกมส์”

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วย กลุ่มบริหาร คณะครู และนักเรียน

17/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม