เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“วิทย์น่ารู้ กับครูอูมามิ”

 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผงชูรส  วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริษัท อายิโนะโ

13/มี.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือ-เนตรนารี

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป

12/มี.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ไป ท

12/มี.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐพิธี วันที่ระลึกพ

27/ก.พ./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบ

17/ก.พ./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

 นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัณชยธร  รักษ์วงศ์ นักเรียนชั้น

17/ก.พ./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

 นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัณชยธร  รักษ์วงศ์ นักเรียนชั้น

17/ก.พ./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดเขียนเ

29/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรม “แกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหาร และคณะครู ร่วมเปิดกิจกรรมการอบรม “แ

29/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูนำกองลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงานชุมนุมล

29/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม