เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒน

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
คนดีศรีเทพฯ นนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีเทพฯ นนท์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลั

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

 งานคณะสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยคณะปิยราชบพิตร เป็นตัวแทนจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก แก่

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เตรียมความพร้อมสู่การสอบ PAT7.4 ภาษาจีน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการ “ติวสอบ PAT7.4 ภาษาจีน” ให้กับนักเรียนชั้

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนักเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมการ

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Big cleaning Day ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี   ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนทุกชั้นเรียน ทำความสะอา

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชายและหญิง

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วย รองฯสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผ

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม